Persberichten

Pers- en nieuwsberichten worden in De Groene Post kosteloos geplaatst onder de noemer “Ditjes en Datjes” en bevat uitsluitend lokaal nieuws. Commerciële persberichten kunnen alleen geplaatst worden in combinatie met een advertentie. De kopij hiervoor kunt u e-mailen naar: redactie@degroenepost.nl

Kopij dient uiterlijk voor maandag 10.00 uur bij ons in het bezit te zijn om voor plaatsing in aanmerking te komen voor de editie van de woensdag daaropvolgend.

De redactie kan niet garanderen dat alle binnengekomen persberichten worden geplaatst. Persberichten die geen duidelijke band hebben met het verspreidingsgebied worden niet geplaatst. Als u zeker wilt zijn dat uw bericht wordt geplaatst dient u uw bericht als advertentie te plaatsen of in combinatie met een advertentie.

* Foto’s:

De redactie heeft per editie ruimte voor 2 of 3 foto’s maximaal. Het is verstandig om dit op tijd met de redactie te regelen.