Zaadkorrels

Een vaste rubriek in iedere De Groene Post zijn de zgn. zaadkorrels. Dit zijn kleine advertenties die geheel zonder opmaak, met uitsluitend tekst kunnen worden geplaatst. U kunt de tekst voor deze zaadkorrels aan ons doorbellen, faxen of inleveren bij Boekhandel Spijkerman.

Zaadkorrels kunt u ook e-mailen naar: advertentie@degroenepost.nl

De tarieven voor de Zaadkorrels zijn als volgt:

Eerste 10 woorden: Euro 6,00 (excl. BTW)
Elk woord meer: Euro 0,40 (excl. BTW)